Đăng ký lái thử

Bạn có thể đăng ký tại các đại lý Toyota trên toàn quốc. Điền vào mẫu dưới đây và gửi yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận ngày và thời gian đăng ký lái thử của bạn.

Thông tin xe

Thông tin liên hệ